Centra denních služeb

Cílové skupiny osob, kterým jsou služby poskytovány

  • osoby s tělesným postižením
  • senioři

Věková struktura cílové skupiny

  • dospělí (27-64 let)
  • mladší senioři (65-80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita:

  • 24 klientů

Místo poskytování

  • Wintrovo nám. 1903, Rakovník II, 269 01 Rakovník

Úkony v centru denních služeb a jejich úhrady

Úkony za základní činnosti centra denních služeb platnost od 01. 04. 2021

 Nabídka vývařoven a ceník (dovoz nebo donáška jídla) platnost od 1. 4. 2021 (1)

Nabídka vývařoven a ceník (dovoz nebo donáška jídla) platnost od 1. 4. 2021 (2)

 

Standardy:

č.1 Cíle a způsoby poskytování služby v centru denních služeb

č.2 Ochrana práv osob využívajících pečovatelskou službu a službu v centru denních služeb

č.3 Jednání se žadatelem o službu v centru denních služeb

Pravidla pro poskytování služby v centru denních služeb

č.7 Stížnosti na kvalitu poskytované pečovatelské služby a služby v centru denních služeb

 

Kontaktní údaje : DPS Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník

Lucie Lüftnerová - koordinátor centra denních služeb

e-mail: koordinatorcds@psrakovnik.cz

tel. 605 315 265, 313 517 029