Centra denních služeb

Cílové skupiny osob, kterým jsou služby poskytovány

  • osoby s tělesným postižením
  • senioři

Věková struktura cílové skupiny

  • dospělí (27-64 let)
  • mladší senioři (65-80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita:

  • 24 klientů

Místo poskytování

  • Wintrovo nám. 1903, Rakovník II, 269 01 Rakovník

Úkony v centru denních služeb a jejich úhrady

Nabídka vývařoven a ceník ( dovoz nebo donáška oběda)

Standardy:

č.1 Cíle a způsoby poskytování služby v centru denních služeb

č.2 Ochrana práv osob využívajících pečovatelskou službu a službu v centru denních služeb

č.3 Jednání se žadatelem o službu v centru denních služeb

Pravidla pro poskytování služby v centru denních služeb

č.7 Stížnosti na kvalitu poskytované pečovatelské služby a služby v centru denních služeb

 

Kontaktní údaje : DPS Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník

Daniela Fulneková - Manager péče

e-mail: fulnekova@psrakovnik.cz

tel. 603 341 799, 313 516 777