Cílové skupiny osob, kterým jsou služby poskytovány:

  • osoby s tělesným postižením,
  • osoby s chronickým onemocněním
  • rodiny s dítětem/dětmi,
  • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

  • od 16 let věku

Kapacita:

  • 300 klientů - terénní 270, ambulantní 30

Místo poskytování:

  • terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů

Úhrady za základní a fakultativní činnosti pečovatelské služby od 1. 4. 2023

 

Nabídka vývařoven a ceník (dovoz a nebo donáška jídla) platnost od 1. 12. 2022

 

Standardy:

č.1 Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby

č.2 Ochrana práv osob využívajících pečovatelskou službu a službu v centru denních služeb

č.3 Jednání se žadatelem o pečovatelskou službu

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

č.7 Stížnosti na kvalitu poskytované pečovatelské služby a služby v centru denních služeb

 

Kontaktní údaje : DPS Wintrovo náměstí 1903, 269 01 Rakovník

Mgr. Lüftnerová Lucie - koordinátor služeb

e-mail: koordinatosluzeb@psrakovnik.cz

tel. 605 315 265, 313 517 029