Pečovatelská služba

Cílové skupiny osob, kterým jsou služby poskytovány:

  • osoby s tělesným postižením,
  • rodiny s dítětem/dětmi,
  • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

  • od 16 let věku

Kapacita:

  • 300 klientů - terénní 270, ambulantní 30

Místo poskytování:

  • terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů

Úkony pečovatelské služby a jejich úhrady

Nabídka vývařoven a ceník (dovoz nebo donáška jídla) platnost od 1.9.2019

Standardy:

č.1 Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby

č.2 Ochrana práv osob využívajících pečovatelskou službu a službu v centru denních služeb

č.3 Jednání se žadatelem o pečovatelskou službu

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

č.7 Stížnosti na kvalitu poskytované pečovatelské služby a služby v centru denních služeb

 

Kontaktní údaje : DPS Vysoká ul. 91, 269 01 Rakovník

Daniela Fulneková manažer péče, vedoucí pracovník terenní služby, zástupce ředitele

e-mail: fulnekova@psrakovnik.cz

tel. 603 341 799, 313 516 777