Cílové skupiny osob, kterým jsou služby poskytovány:

  • osoby s tělesným postižením,
  • osoby s chronickým onemocněním
  • rodiny s dítětem/dětmi,
  • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

  • bez omezení věku

Kapacita:

  • 300 klientů - terénní 270, ambulantní 30

Místo poskytování:

  • na území města Rakovník
  • v územní působnosti jiných obcí pouze na základě příslušné smlouvy

Úhrady za základní a fakultativní činnosti pečovatelské služby od 01. 07. 2024

Nabídka vývařoven a ceník (dovoz a nebo donáška jídla) platnost od 01. 01. 2024

Důležitá informace pro uživatele služby a veřejnost - 12.07.2024

 

Standardy:

 

č.1 Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby - platnost od 1. 12. 2023

č.2 Ochrana práv osob využívajících pečovatelskou službu a službu v centru denních služeb

č.3 Jednání se žadatelem o pečovatelskou službu

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - platnost od 1. 12. 2023

č.7 Stížnosti na kvalitu poskytované pečovatelské služby a služby v centru denních služeb

 

Kontaktní údaje : Wintrovo náměstí 1903, 269 01 Rakovník, tel. 721 721 700

Mgr. Lüftnerová Lucie, DiS. - koordinátor služeb

e-mail: koordinatorsluzeb@psrakovnik.cz

tel. 605 315 265, 313 517 029