O nás

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Radek Folda - mobil 603 428 497

                     e-mail: dpo@rafopc.cz

 

vysoka.jpg
S postupem času docházelo ke změnám, a to jak ve výčtu poskytovaných služeb, tak v počtu a skladbě jejich uživatelů a zaměstnanců.

Jaké je naše poslání?

Posláním pečovatelské služby je, aby osoby, kterým jsou služby v různém rozsahu poskytovány, mohly žít důstojný a plnohodnotný život ve svých stávajících domácnostech co nejdéle. Aby se svobodně rozhodovaly o rozsahu a způsobu poskytované služby.

Jaké jsou naše cíle?

wintrovo.jpg

 • pomáhat naplňovat osobní cíle uživatelů služby související s jejím poskytováním,
 • poskytnout podporu v zajištění základních životních potřeb,
 • podporovat uživatele v samostatnosti, v jejich nezávislém rozhodování ohledně rozsahu služby,
 • poskytovat osobám péči a podporu v takovém rozsahu, aby si co nejdéle udržely přiměřenou fyzickou a psychickou kondici, zamezit jejich vzniku závislosti na péči,

Jaké jsou naše základní zásady?

 • v každé situaci dbáme na zachování lidské důstojnosti, pocitu bezpečí, jistoty, rovnosti,
 • respektujeme soukromí občana, jeho názory, zvyklosti, rituály,
 • respektujeme volbu uživatele o rozsahu služeb,
 • dbáme o zachování maximální ochrany práv uživatele, o zabezpečení jeho osobních údajů,
 • vystupujeme a pracujeme tak, abychom nezavdali příčinu k nedůvěře v organizaci či v její zaměstnance,

Zaměstnanci:

 • služby poskytují zaměstnanci, kteří jsou bezúhonní, způsobilí k právním úkonům a jsou zdravotně a odborně způsobilí,
 • jedná o zkušený a sehraný tým, na který je spolehnutí.

Sociální služby poskytujeme na základě rozhodnutí o registraci. Služby jsou registrovány u Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

Aktuální registrace služeb: