DPS - kritéria pro nájem bytů zvláštního určení

Pečovatelská služba Rakovník eviduje žádosti a předkládá po projednání v komisi návrhy k uzavření nájemní smlouvy.

Vyhodnocování žádostí je v kompetenci komise.

Na umístění občana do DPS nebo vedení žádosti občana o umístění do DPS není právní nárok.

Rozhodnutí o udělení vyjímky k umístění do DPS v Rakovníku náleží do působnosti RM.

 

Kritéria pro umístění do DPS od 8. 12. 2022