DPS - kritéria pro nájem bytů zvláštního určení

Pečovatelská služba Rakovník, příspěvková organizace, pro zřizovatele zajišťuje vedení agendy přijímání a vyhodnocování žádostí o umístění do bytů zvláštního určení ( bytů v domě s pečovatelskou službou) a dále zřizovateli předkládá návrhy na umístění žadatelů do těchto bytů.

Kritéria pro umístění do DPS od 1. 7. 2020