6.6.2018 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

05.06.2018

Ve středu 6.6.2018 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Desáté, poslední,  čtení ve školním roce 2017/2018.