6.12.2017 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

06.12.2017

Ve středu 6.12.2017 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Čtvrté čtení ve školním roce 2017/2018.