3.10.2018 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

01.10.2018

Ve středu 3.10.2018 se bude v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Druhé  čtení ve školním roce 2018/2019.