12.9.2018 předčítání pro seniory s hrou na harmonikou

12.09.2018

Ve středu 12.9.2018 se bude v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městkou knihovnou  Rakovník. První čtení ve školním roce 2018/2019 a tentokrát opět spojené s hrou na harmoniku.