2.5.2018 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

01.05.2018

Ve středu 2.5.2018 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Deváté čtení ve školním roce 2017/2018.