4.4.2018 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

02.04.2018

Ve středu 4.4.2018 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Osmé čtení ve školním roce 2017/2018.