7.3.2018 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

07.03.2018

Ve středu 7.3.2018 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Sedmé čtení ve školním roce 2017/2018