7.2.2018 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

07.02.2018

Ve středu 7.2.2018 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Šesté čtení ve školním roce 2017/2018.