5.4.2017 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

04.04.2017

Ve středu 5.4.2017 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Čtvrté čtení v roce 2017.

Zpět