1.3.2017 předčítání pro seniory DPS Wintrovo nám. 1903

01.03.2017

Ve středu 1.3.2017 se bude opět v DPS Wintrovo nám. 1903 konat další akce "My čteme. A vy? Vy můžete poslouchat..."předčítání pro seniory ve spolupráci s Městskou knihovnou  Rakovník. Třetí čtení v roce 2017.

Zpět