7.1.2019 vystoupení Zdeny Mudrové v domově pro seniory

V pondělí 7.1.2019 jsou naši uživatelé pozvaní na vystoupení pefesionální hudebnice Zdeny Mudrové do domova pro seniry.