Album - Aktivizační činnost uživatelů CDS - září 2018

Aktivizační činnost uživatelů v centru denních služeb Wintrovo nám. 1903.