Album - Aktivizační činnost uživatelů CDS - říjen 2018

Aktivizační činnost uživatelů v centru denních služeb Wintrovo nám. 1903 v měsíci říjnu 2018.