Album - Čtení 1. mateřská škola Rakovník 9.3.2016

S 1. mateřskou školou Rakovník jsme se zapojili do projektu "Celé Česko čte dětem" - předčítání dětem ve spolupráci se seniory. První čtení se uskutečnilo ve štředu 9.3.2016 a dětem přišla předčítat naše uživatelka paní Vlasta Jirásková.